Members
Welcome to Xiang Lab!


Current Members

 • Wenhui Wang

  Wenhui Wang

  PhD student

  MSE Department

 • Lei Yang

  Lei Yang

  PhD student

  MSE Department

 • Rai Nauman Ali

  Rai Nauman Ali

  PhD student

  MSE Department

 • Hina Naz

  Hina Naz

  PhD student

  MSE Department

 • Jian Huang

  Jian Huang

  Master student

  MSE Department

 • Qi Fu

  Qi Fu

  Master student

  MSE Department

 • Zhijie Wang

  Zhijie Wang

  Master student

  MSE Department

 • Benliang Zhao

  Benliang Zhao

  Master student

  MSE Department

 • Qi Sun

  Qi Sun

  Master student

  MSE Department

 • Junxiang Xiang

  Junxiang Xiang

  Master student

  MSE Department

 • Jing Li

  Jing Li

  Master student

  MSE Department

 • Ping Liu

  Ping Liu

  Master student

  MSE Department

 • Xiaoqian Wang

  Xiaoqian Wang

  Undergraduated student

  MSE DepartmentGroup Alumni

Meng Shen
Master, 2015

Fei Han
Undergraduate, 2015