Welcome to Li Jiayu's Homepage!
Introduction

Name: LI Jiayu

Institution: School of Mathematical Sciences, University of Science and Technology of China, Jinzhai road #96, Hefei 230026, P. R. of China

Tel: +86-551-63603065 (O)

Fax: +86-551-63601005

E-mail: jiayuli@ustc.edu.cn


Professional experience:

    10/2010 Professor, Executive Dean of School of Mathematical Science USTC

    7/2004-12/2009 Research Scientist, the Abdus Salam ICTP

    7/2001-7/2004 Head of the partner group of MPI for mathematics at Academy of Mathematics and System Sciences

    7/2001-7/2004 Chang Jiang professorship, Fudan University

    9/1996-¬†Professor, Institute of Mathematics, Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences

    1/1996-8/1996 Associate professor, Institute of Mathematics, Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences

    4/1996-4/1997 Humboldt Fellow, MPI Germany

    8/1992-12/1995 Post-doctor, Institute of Mathematics, Chinese Academy of Sciences and ICTP Mathematical Group

    9/1988-7/1992 Lecturer, Department of Mathematics Anhui University Hefei

Education:

    1988.9, Doctor of Philosophy, Mathematics, Hangzhou University (now named Zhejiang University), Hangzhou, 310028

    1983.7, Bachelor's degree, Mathematics, Anhui University, Hefei 230039


Honors:

    2017 "The State Natural Science Award" 2017

    2001 "Chern Shiing-Shen Award" of Chinese Mathematical Society 2002

    1999 "Outstanding Young Scientist Grand" in China 1999

    1999 "Qiu Shi Award" Qiu Shi Science and Technologies Foundation 1999

    1995 "One Hundred Talent Programs" in Chinese Academy Sciences 1995


Editors:

     Acta Mathematica Sinica (2010-)

     Journal of Partial Differential Equations (managing editor, 2010-)

     Science China Mathematics (2013-)

     Mathematics and Statistics (fields editor 2013-)

     SN Partial Differential Equations and Applications (2019-)


Ph.D. students:

Yang Yunyan(2001); Li Wei(2004); Liu Qingyue(2005); Han Xiaoli(2006); Zhao Liang(2006); Hou Songbo(2006); Sun Jun(2011); Zhu Xiaobao(2011); Yang Liuqing(2014); Liu Lei(2014); Liu Jiawei(2015); Xie Rulong(2016); Jin Xisheng(2017); Zhang Chuanjing(2017); Ai Wanjun(2017); Wang Wen(2017); Luo Yilong(2017); Wu Ruijun(with professpr Jost 2018); Zhou Zhipeng(2018); Zhu Chaona(2019); Zhou Jie(2019); Zaib Un Nisa(2019); Sun Jianxin(2020); Huang Pengfei(2020); Wan Fangshu(2020).


© CopyRight 2016-2020 staff.ustc.edu.cn Inc All Rights Reserved | | Latest version : 2020.10.23