Welcome to Li Jiayu's Homepage!
Introduction

Name: LI Jiayu

Institution: School of Mathematical Sciences, University of Science and Technology of China, Jinzhai road #96, Hefei 230026, P. R. of China

Tel: +86-551-63603065 (O)

Fax: +86-551-63601005

E-mail: jiayuli@ustc.edu.cn


Professional experience:

    10/2010 Professor, Executive Dean of School of Mathematical Science USTC

    7/2004-12/2009 Research Scientist, the Abdus Salam ICTP

    7/2001-7/2004 Head of the partner group of MPI for mathematics at Academy of Mathematics and System Sciences

    7/2001-7/2004 Chang Jiang professorship, Fudan University

    9/1996-¬†Professor, Institute of Mathematics, Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences

    1/1996-8/1996 Associate professor, Institute of Mathematics, Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences

    4/1996-4/1997 Humboldt Fellow, MPI Germany

    8/1992-12/1995 Post-doctor, Institute of Mathematics, Chinese Academy of Sciences and ICTP Mathematical Group

    9/1988-7/1992 Lecturer, Department of Mathematics Anhui University Hefei

Education:

    1988.9, Doctor of Philosophy, Mathematics, Hangzhou University (now named Zhejiang University), Hangzhou, 310028

    1983.7, Bachelor's degree, Mathematics, Anhui University, Hefei 230039


Honors:

    2017 "The State Natural Science Award" 2017

    2001 "Chern Shiing-Shen Award" of Chinese Mathematical Society 2002

    1999 "Outstanding Young Scientist Grand" in China 1999

    1999 "Qiu Shi Award" Qiu Shi Science and Technologies Foundation 1999


Editors:

     Acta Mathematica Sinica (2010-)

     Journal of Partial Differential Equations (managing editor, 2010-)

     Science China Mathematics (2013-)

     Mathematics and Statistics (fields editor 2013-)

     SN Partial Differential Equations and Applications (2019-)


Ph.D. students:

Yang Yunyan(2001); Li Wei(2004); Liu Qingyue(2005); Han Xiaoli(2006); Zhao Liang(2006); Hou Songbo(2006); Sun Jun(2011); Zhu Xiaobao(2011); Yang Liuqing(2014); Liu Lei(2014); Liu Jiawei(2015); Xie Rulong(2016); Jin Xisheng(2017); Zhang Chuanjing(2017); Ai Wanjun(2017); Wang Wen(2017); Luo Yilong(2017); Wu Ruijun(with professpr Jost 2018); Zhou Zhipeng(2018); Zhu Chaona(2019); Zhou Jie(2019); Zaib Un Nisa(2019); Sun Jianxin(2020); Huang Pengfei(2020); Wan Fangshu(2020).


© CopyRight 2016-2020 staff.ustc.edu.cn Inc All Rights Reserved | | Latest version : 2020.10.23