Members

 
PI
 
Ge Shan (Ph.D.)

Postdoc

Liang Chen (Ph.D.)
 
Technician
 
Huijie Liu
 
Xiaomeng Yang
 
Wanchen Hu
 
Graduate students
 
Shanshan Hu 
 
Bin Yu
 
Chuan Huang

Xu Liu

Xiaolin Wang

Shuhuan Cao

Shuai Wei

Hassaan Awan

Farooq Rashid

Abdullah Shah

Ahmed Waqas

Former Graduate students and Visiting Graduate students
 
Jing Wu

Hansheng Dong

Jing Ren

Jinjing Wu

Chunyi Yu

Yu Wang

Chun Bao

Limin Dai

Guolin Zhong

Yawen Luo