[Return to main page]

Group members

Doctoral students:

Rui Deng, Xiaozhen Liu
Jie Hou, Jun Li, Jiakun Liu
Muhang Lan, Shuqin Pang
Yuefeng Cao

Master students:
Mengxiao Liu, Wenyi Shi
Zhuang Li, Li Wan

Former group members

Postdoc:

Name/Year Employment
Jing Zhou (Ph.D., BUPT), 2021
Shaoxing University, Shaoxing, China


Ph.D.:


Name/Place/Year
Employment
Honors
Jun Pan, USTC, 2013
Huawei Technologies, Shanghai, China

Wenxiang Dong, USTC, 2014
Institute of Advanced Technology, University of Science and Technology of China, Hefei, China

Yi Zhong, USTC, 2015
Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China
State Scholarship, CAS President Award
Zhaoxu Wang, USTC, 2016
Baidu Inc., Beijing, China
State Scholarship, CAS President Award
Liang Wu, USTC, 2016
Huawei Technologies, Shanghai, China

Ning Liang, USTC, 2017
Huawei Technologies, Shanghai, China
State Scholarship, Chu Lee Yuet Wah Scholarship of CAS
Jie Chen,
USTC, 2020
China Nanhu Academy of Electronics and Information Technology, Jiaxing, China

Yizhu Wang,
USTC, 2021
Postdoc at Theory Lab, Huawei Technologies, Shenzhen, China


M.S.:

Name/Place/Year
Employment
Honors
Jie Cao, USTC, 2013
Jiangsu Broadcasting Corporation, Nanjing, China

Huanhuan Sun, USTC, 2013
Google, Redmond, WA, USA
State Scholarship
Delian Wang, USTC, 2013
Allyes AdNetwork, Shanghai, China

Taotao Zhang, USTC, 2013
Huawei Technologies, Shanghai, China

Feng Zhang, USTC, 2014
Origin Wireless AI, Greenbelt, MD, USA
State Scholarship
Pengcheng Qiao, USTC, 2015
iFLYTEK, Hefei, China

Yue Zhang, USTC, 2016
Huawei Technologies, Beijing, China

Lingyan Huang, USTC, 2017
Huawei Technologies, Shenzhen, China

Bin Li, USTC, 2017
Huawei Technologies, Shanghai, China

Yuming Hu, USTC, 2019
Huawei Technologies, Shanghai, China

Jiachun Pan, USTC, 2019
National University of Singapore as graduate student

Zhiyang Wang, USTC, 2019 (primary supervisor: Prof. Cong Shen)
University of Pennsylvania, USA as graduate student

Hang Wu, USTC, 2019 (primary supervisor: Prof. Cong Shen)
iFLYTEK, Hefei, China

Meng Yu, USTC, 2019
Huawei Technologies, Shanghai, China

Yuan Jiang, USTC, 2020
Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology, Shanghai, China


B.S.:

Name/Place/Year
Place after graduation
Yiqun Yang, USTC, 2011
National University of Singapore
Sheng Zou, USTC, 2012
Stanford University, USA
Benjun Liu, USTC, 2014
University of Southern California, USA
Hanling Yi, USTC, 2014
Chinese University of Hong Kong
Chensheng Li, USTC, 2015
USTC
Yamin Li, USTC, 2015
Northwestern University, USA
Libin Liu, USTC, 2015
University of Southern California, USA
Pan Zhong, USTC, 2015
Iowa State University, USA
Bozhou Zhu, USTC, 2015
Founder of a startup company, Chengdu, China
Ke Feng, USTC, 2016
University of Notre Dame, USA
Renming Qi, USTC, 2016
University of British Columbia, Canada
Guocong Quan, USTC, 2016
Ohio State University, USA
Qiming Wang, USTC, 2016
Worcester Polytechnic Institute, USA
Langping Xu, USTC, 2016

Liqun Su, USTC, 2018
Hong Kong University of Science and Technology
Junjie Yang, USTC, 2019 (primary supervisor: Prof. Yingbin Liang, Ohio State University, USA)
Ohio State University, USA
Tongxin Yin, USTC, 2019
University of Michigan, USA
Ziyu Ying, USTC, 2019
Pennsylvania State University, USA
Qiyue Xia, USTC, 2021
University of Edinburgh, UK