Home

Students

Graduate students
name email (@mail.ustc.edu.cn)    remark
Pengcheng Hou hpc
Sheng Fang fs4008
Yufeng Song jlyfsong
Zhiyi Li peter0627
Zirui Peng pzr_0302
Xiaohan Yang xhy4049
Mingzhong Lu lumz
Tao Chen taochen
Tianning Xiao xtn
Lingyun Pu ply22
Alumni
name incoming->outgoing year departed destination
Dr. Junsen Wang PhD student -> Postdoctor 2022 Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences
Dr. Bao-zong Wang PhD student -> Postdoctor 2021 Beijing University, China
Dr. Longxiang Liu undergrad. -> Postdoctor 2021 Beijing Computational Science Research Center, China
  Dr. Xiaojun Tan PhD student -> PhD degree 2020 Alibaba Company, Hangzhou, China
Dr. Chun-jiong Huang PhD student -> Postdoctor 2019 University of Hong Kong, China
  Xuanwen Liu undergrad. -> master degree 2019 Shenzhen Middle school, China
  Yunqing Ouyang undergrad. -> PhD student 2019 Fudan University, Shanghai, China
  Ran Zhao master student -> master degree 2018 iFlytek Company, Hefei, China
Wei Huang undergrad. -> PhD student 2017 University of Technology Sydney, Australia
  Dr. Yuan Huang undergrad. -> PhD degree 2017 Dia&Co, New York, USA
Dr. Kun Chen undergrad. -> Postdoctor 2017 Rutgers University, USA
  Dr. Long Zhang undergrad. -> Postdoctor 2016 Beijing University, China
Dr. Hao Hu PhD student -> Postdoctor 2016 Nanyang Technological University, Singapore
  Qiang Han undergrad. -> PhD student 2014 Columbia University, USA
Dr. Junfeng Wang PhD student -> Lecturer TBA Hefei University of Technology, China
Xiao Xu master student -> PhD student 2013 Berlin, Germany
Shi Jin undergrad. -> PhD student 2013 U Washington, USA
  Dr. Qingquan Liu PhD student -> PhD degree 2013 Unilever Company, Hefei, China
Ji Yang undergrad. -> PhD student 2012 UCLA, USA
Zongzheng Zhou master student -> PhD student 2012 Monash University, Australia
  Yadong Xu master student -> master degree 2012 Industry, Hefei, China
Fengcheng Wu undergrad. -> PhD student 2011 The University of Texas at Austin, USA
Zhentao Wang undergrad. -> PhD student 2010 Rice University, USA